Weird Science

Ilustracja do artykułu "Zatrzymać niewidzialne"
Fot.18 – Dibenzylidenoaceton naniesiony na papier (światło widzialne)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Zatrzymać niewidzialne