Weird Science

Ilustracja do artykułu "O rosiczce słów kilka, czyli wyhoduj żywą muchołapkę!"
Fot.7 – Sposób działania liścia pułapkowego rosiczki; A – Mrówka (zaznaczona strzałką) unieruchomiona na powierzchni liścia – 0 min; B, C, D, E, F – kolejne fazy zamykania się liścia: B – 10 min, C – 60 min, D – 120 min, E – 180 min, F – 240 min
Kliknij, aby powrócić do artykułu O rosiczce słów kilka, czyli wyhoduj żywą muchołapkę!