Weird Science

Ilustracja do artykułu "Laserowy mikroskop"
Fot.5 – Walcowate komórki budujące plechę skrętnicy Spirogyra; widoczne spiralne chloroplasty
Kliknij, aby powrócić do artykułu Laserowy mikroskop