Weird Science

Ilustracja do artykułu "Zatrzymać niewidzialne"
Fot.1 – Substancje wykorzystane w syntezie; od lewej: aldehyd benzoesowy, wodorotlenek sodu, aceton
Kliknij, aby powrócić do artykułu Zatrzymać niewidzialne