Weird Science

Ilustracja do artykułu "Zatrzymać niewidzialne"
Fot.20 – Przedłużone naświetlanie dibenzylideoacetonu; A – część plamy przesłonięta czarnym papierem, B – uzyskany efekt
Kliknij, aby powrócić do artykułu Zatrzymać niewidzialne