Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.3 – Trzy zlewki, jedna z nich zawiera rozcieńczony roztwór rywanolu, pozostałe wodę destylowaną
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu