Weird Science

Ilustracja do artykułu "Zatrzymać niewidzialne"
Fot.9 – Rekrystalizacja; A – roztwór nasycony na ciepło, B – początek krystalizacji, C, D – kolejne etapy procesu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Zatrzymać niewidzialne