Weird Science

Ilustracja do artykułu "Zatrzymać niewidzialne"
Fot.19 – Dibenzylidenoaceton naniesiony na papier (światło UV)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Zatrzymać niewidzialne