Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.1 – Rywanol; A – przy zwykłym oświetleniu, B – przy oświetleniu światłem ultrafioletowym, wyraźnie widoczna fluorescencja
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu