Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.2 – Zależność intensywności fluorescencji roztworu rywanolu od jego stężenia w roztworze wodnym; A – 0,1%, B – 0,01%, C – 0,001%, D – 0,0001%, E – 0,00001%, F – 0,000001%, G – woda destylowana; lewa kolumna: oświetlenie lampą UV, prawa kolumna: oświetlenie laserem o długości fali λ=405nm (parametry ekspozycji wszystkich zdjęć: ISO:100, 0,5s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu