Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.6 – Wizualizacja biegu promieni światła w prostych układach optycznych przy wykorzystaniu roztworu rywanolu; A – odbicie od zwierciadła wklęsłego, B – odbicie od zwierciadła płaskiego; Z1 – zwierciadło wklęsłe, Z2 – zwierciadło płaskie, O – ognisko zwierciadła Z1
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu