Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.5 – Wewnętrzne odbicie promienia lasera w roztworze rywanolu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu