Weird Science

Ilustracja do artykułu "Więcej światła! O fluorescencji rywanolu"
Fot.4 – Fluorescencja rywanolu; A – przy oświetleniu lampą UV, B – przy oświetleniu laserem; asteryskiem oznaczono laser
Kliknij, aby powrócić do artykułu Więcej światła! O fluorescencji rywanolu