Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fiolet świeci"
Fot.9– Chemiluminescencja; A – luminol, B – lofina, C – szczawian bis(2,4-dinitrofenylu) z sensybilizatorem, D - polifenole z zielonej herbaty, E – tlen singletowy, F - siloksen Wöhlera
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fiolet świeci