Weird Science

Ilustracja do artykułu "Jak uwięzić światło?"
Fot.11 – Tryboluminescencja domieszkowanego manganem siarczku cynku; A – domieszkowany ZnS:Mn, B – domieszkowany ZnS:Mn rozcierany szpatułką, wyraźnie widoczna tryboluminescencja (ISO:400, 10s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Jak uwięzić światło?