Weird Science

Ilustracja do artykułu "Laserowy mikroskop"
Fot.6 – Komórka orzęska z rodzaju wirczyków Vorticella, widoczna kurczliwa nóżka, za pomocą której wirczyk przytwierdza się do podłoża, a także wieniec okołogębowy, na którym są osadzone rzęski naganiające pokarm
Kliknij, aby powrócić do artykułu Laserowy mikroskop