Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.5 – Strąk mimozy wstydliwej Mimosa pudica
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina