Weird Science

Ilustracja do artykułu "Kolor temperatury"
Fot.22 – Paskowy termometr ciekłokrystaliczny, A – temperatura około 29°C, B – temperatura około 20°C
Kliknij, aby powrócić do artykułu Kolor temperatury