Weird Science

Ilustracja do artykułu "Ten cukier coś kręci"
Fot.7 – Zanik plamki świetlnej po wstawieniu naczynia z roztworem cukru (zaznaczono strzałką)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Ten cukier coś kręci