Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fotosynteza w probówce"
Fot.10 – Próbki zawiesiny chloroplastów z dodatkiem soli kompleksowej
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fotosynteza w probówce