Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.18 – Kryształy lucygeniny wydzielone z roztworu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie