Weird Science

Ilustracja do artykułu "Transport wody - jak to robią rośliny?"
Fot.9 – Szklana kapilara o średnicy wewnętrznej wynoszącej około 0,25mm
Kliknij, aby powrócić do artykułu Transport wody - jak to robią rośliny?