Weird Science

Ilustracja do artykułu "Porządek z chaosu"
Fot.11 – Agat, widoczne różnobarwne pasma (okaz udostępniony dzięki uprzejmości A. Jasik)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Porządek z chaosu