Weird Science

Ilustracja do artykułu "Chemiczne rośliny"
Fot.4 – Etapy wzrostu struktury; A – 0s (moment umieszczenia kryształów K4[Fe(CN)6]·3H2O w roztworze CuSO4), B – 20s, C – 90s, D – 240s; naczynie podświetlono od dołu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Chemiczne rośliny