Weird Science

Ilustracja do artykułu "Ten cukier coś kręci"
Fot.2 – Polaryzatory; A – widok ogólny, B – kierunki polaryzacji równoległe, C – kierunki polaryzacji prostopadłe
Kliknij, aby powrócić do artykułu Ten cukier coś kręci