Weird Science

Ilustracja do artykułu "Widmowy blask"
Fot. 3 – Uzyskany efekt chemiluminescencji roztworu w kontakcie z miedzią; A – drut miedziany zanurzony w roztworze, B – widoczna chemiluminescencja (ISO 400, ekspozycja 2s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Widmowy blask