Weird Science

Ilustracja do artykułu "Skrzyp - roślina z przeszłości"
Fot.4 – Przekrój kłosa zarodnionośnego skrzypu polnego
Kliknij, aby powrócić do artykułu Skrzyp - roślina z przeszłości