Weird Science

Ilustracja do artykułu "Rozwielitka po kawie"
Fot.4 – Grzbietowe rejony ciała rozwielitki, konturem zaznaczono serce w fazie rozkurczu, strzałki wskazują położenie jelita
Kliknij, aby powrócić do artykułu Rozwielitka po kawie