Weird Science

Ilustracja do artykułu "Widmowy blask"
Fot. 7 – Etapy tworzenia napisu z miedzi; A – płytka laminatu pokryta miedzią, B - napis na płytce wykonany wodoodpornym tuszem, C – trawienie w roztworze nadsiarczanu sodu, D – gotowy napis
Kliknij, aby powrócić do artykułu Widmowy blask