Weird Science

Ilustracja do artykułu "Porządek z chaosu"
Fot.8 – Pierścienie zaobserwowane na obrzeżach struktury
Kliknij, aby powrócić do artykułu Porządek z chaosu