Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fotoogniwo uczulane barwnikiem"
Fot.2 – Pomiar oporu elektrycznego obu powierzchni płytki szklanej jednostronnie pokrytej warstwą przewodzącą ITO; A – pomiar oporu elektrycznego powierzchni nie pokrytej warstwą półprzewodnika, B – pomiar oporu elektrycznego powierzchni pokrytej warstwą półprzewodnika, C – wynik pomiaru z przypadku A (R większe od 20MΩ), D – wynik pomiaru z przypadku D (R≈120Ω)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fotoogniwo uczulane barwnikiem