Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.6 – Roztwarzanie mieszaniny poreakcyjnej w kwasie chlorowodorowym; A – dodawanie mieszaniny do kwasu, B – samozapłon powstającego gazu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?