Weird Science

Ilustracja do artykułu "Ten cukier coś kręci"
Fot.4 – Polaroidy z okularów 3D, po lewej – kierunki polaryzacji równoległe, po prawej - prostopadłe
Kliknij, aby powrócić do artykułu Ten cukier coś kręci