Weird Science

Ilustracja do artykułu "Prostownik elektrolityczny - zapomniana technika"
Fot.14 – Oscylogramy obrazujące zależność napięcia od czasu: A – prąd przemienny, B – prąd wyprostowany przy wykorzystaniu pojedynczej diody półprzewodnikowej, C – prąd wyprostowany przy wykorzystaniu prostownika elektrolitycznego, D – prąd wyprostowany przy wykorzystaniu mostka Graetza zbudowanego z diod półprzewodnikowych; oś pozioma – czas (10ms/działkę skali), oś pionowa – napięcie (2V/działkę skali)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Prostownik elektrolityczny - zapomniana technika