Weird Science

Ilustracja do artykułu "Barwne kontrasty - reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera"
Fot.5 – Mieszanina roztworów A, B i C jako gotowy układ reakcyjny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Barwne kontrasty - reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera