Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.1 – Liście złożone mimozy wstydliwej (Mimosa pudica)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina