Weird Science

Ilustracja do artykułu "W poszukiwaniu nadtlenku"
Fot.11 – Żółte zabarwienie świadczące o obecności nadtlenku wodoru
Kliknij, aby powrócić do artykułu W poszukiwaniu nadtlenku