Weird Science

Ilustracja do artykułu "Na tropie - fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi"
Fot. 5 – Próbka krwi wystawiona na działanie światła ultrafioletowego; A- przed potraktowaniem roztworem leukofluoresceiny, B – po potraktowaniu roztworem leukofluoresceiny i H2O2
Kliknij, aby powrócić do artykułu Na tropie - fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi