Weird Science

Ilustracja do artykułu "Obserwacja efektów aktywności katalitycznej amylazy ślinowej"
Fot. 3 – Zestaw doświadczalny po reakcji; po lewej – próbka kontrolna bez dodatku śliny (wystąpiło zabarwienie kompleksu jodu ze skrobią), po prawej – próbka badana z dodatkiem śliny (brak zabarwienia)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Obserwacja efektów aktywności katalitycznej amylazy ślinowej