Weird Science

Ilustracja do artykułu "Na tropie - fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi"
Fot. 1 – Fluoresceina rozpuszczająca się w wodzie z dodatkiem wodorotlenku sodu. Wyraźnie widoczna żółtozielona fluorescencja
Kliknij, aby powrócić do artykułu Na tropie - fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi