Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.2 – Przykładowe źródła tlenku krzemu(IV) do doświadczenia; A – piasek kwarcowy, B – ziemia okrzemkowa
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?