Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.12 - Działanie amylazy na skrobię w temperaturze 37ºC; A, D, G - roztwór skrobi (próba kontrolna), B, E, H - roztwór skrobi z dodatkiem śliny (próba badana), C, F, I - roztwór skrobi z dodatkiem podgrzanej śliny; górny rząd - roztwory po przygotowaniu, środkowy rząd - roztwory po upływie 15 minut od przygotowania (brak widocznych zmian), dolny rząd - roztwory po upływie 15 minut z dodatkiem jodyny (G, I - granatowe zabarwienie kompleksu skrobi z jodem, H - brak granatowego zabarwienia)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory