Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.3 – Formowanie się dendrytów srebra: kolejne stadia czasowe; czas liczono od momentu zanurzenia drutu miedzianego w roztworze AgNO3
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny