Weird Science

Ilustracja do artykułu "W labiryncie - decyzje równonoga"
Fot. 13 - Możliwości rozbudowy labiryntu, A - labirynt pojedynczy (poniżej) oraz labirynt złożony z czterech takich samych elementów (powyżej), B, C - inne przykłady kształtu labiryntu złożonego
Kliknij, aby powrócić do artykułu W labiryncie - decyzje równonoga