Weird Science

Ilustracja do artykułu "Widmowy blask"
Fot. 4 – Chemiluminescencja w kontakcie z miedzią wchodzącą w skład monety; A – rewers monety umieszczonej w roztworze, B – widoczna chemiluminescencja (ISO 400, ekspozycja 2s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Widmowy blask