Weird Science

Ilustracja do artykułu "Skrzyp - roślina z przeszłości"
Fot.9 – Zarodniki skrzypu; A – powietrze suche (wilgotność względna ≈ 55%), elatery wyprostowane, B – powietrze wilgotne (wilgotność względna > 75%), elatery ciasno zwinięte; skala – 50μm
Kliknij, aby powrócić do artykułu Skrzyp - roślina z przeszłości