Weird Science

Ilustracja do artykułu "manual"
Fot.6 – Śruby z nakrętkami osadzone w płytce głównej
Kliknij, aby powrócić do artykułu manual