Weird Science

Ilustracja do artykułu "Transport wody - jak to robią rośliny?"
Fot.6 – Układ doświadczalny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Transport wody - jak to robią rośliny?