Weird Science

Ilustracja do artykułu "Transport wody - jak to robią rośliny?"
Fot.10 – Widoczne podniesienie się poziomu płynu w kapilarze zanurzonej jednym końcem w roztworze barwnika
Kliknij, aby powrócić do artykułu Transport wody - jak to robią rośliny?