Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.12 – Osad surowego N-metyloakrydonu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie